De liefde

Liefde is een ziekte waar niemand vanaf wil.
Wie er door wordt getroffen wenst geen genezing.
En wie er aan lijdt zoekt geen herstel.