Flagrant

Ik wil geenszins een lijzebet zijn, maar één apocriefe
canaille begon over mijn accuratesse.
Nu wist ik niet dat ik een coöperatieve attitude met deze baliekluiver had, deze ahitofel.
Nu weet ik als geen ander dat mijn fluxdebouche niet geheel geéquilibreed is.
Over mijn disorthografie maar te zwijgen.
Zelf zeg ik karikaturaal dat het door mijn mentale retardatie komt, maar dat is natuurlijk ridicuul.
Een croesus gaf mij consiliumabeundi. En stuurde aan op een sinecure, maar dat bleek sisyfusarbeid.
Wat dacht deze cretin, deze rapaille wel niet.
Als redemptorist kan ik geweldig savoureren en spelemeien. Als rabdomant ga ik dan op zoek met mijn voorliefde naar xenofilie.
Niet te verwarren met gerontofilie, die kunnen wat mij betreft verhippen.
Mag dan wel één sanguinicus zijn, ik refuseer om te copuleren met een macabere saprofyt.
Noem het sjikker ressentiment, maar ik beloof solemneel erudiet dat ik recalcitrant er renunciatie van neem.
Ik hoop u te kunnen reassureren, en al uw vragen over ondergetekende te hebben reciproceert.
Zodat ik de rest van de zomer weer kan wijde aan de drang als pseudo-pyro-klepto-pedo-filatelist.
Wat mij weer enige respiratie geeft.