Ik ben graag mezelf, er zijn al andere genoeg.

Iedere aanpassing is een verloochening,
alleen karakterloze mensen
passen zich makkelijk aan.