Zonde.

De zonde die tot het goede leidt, is een deugd.
De deugd die tot het kwade leidt, is een zonde.