Onvindbaar.

Nou das niet helemaal waar. Als je heel
goed zoekt vind je mij tussen de zandkorrels.
Ergens tussen Bloemendaal en Noordwijk.